Ska du sälja eller ge bort din mobil? Radera allt på den först!

Ska du sälja eller ge bort din mobil? Radera allt på den först!

Ska du sälja eller ge bort din smartphone?

Du bör tömma din telefon totalt, eller göra en fabriksåterställning som det egentligen heter.

Eftersom Android sedan version 5.0 (Lollipop) har säkerhetsfunktioner som är tänkt att hindra stölder av mobiler, kan detta ställa till det om du ska lägga till en ny användare. Denna funktion gör att en person inte kan radera din mobil hur som helst för att kunna ta över enheten, utan måste ange det föregående kontots inloggningsuppgifter efter en fabriksåterställning.

För att göra en fabriksåterställning utan att Android ber om dina inloggningsuppgifter efter uppstart måste ditt Google-konto raderas.

Så hur gör man om nu vill radera allt och låta någon annan använda mobilen? Om du vill att nästa person ska kunna använda din mobil utan hinder följer du dessa instruktioner:

Tillvägagångssättet kan som vanligt se olika ut beroende på vilken modell av mobil som används, men principen är den samma.

  1. Gå först till Inställningar -> Säkerhet och plats -> Skärmlås Här tar du bort alla former av autentisering.
  2. Radera ditt Google-konto från Inställningar -> Användare och konton -> [ditt konto] -> Ta bort konto.
  3. Fabriksåterställ enheten från Inställningar -> System -> Återställningsalternativ -> Rensa all data.

Starta om telefonen för att säkerställa att du har gjort rätt.