Få bättre täckning på ett snabbt och enkelt sätt.

Få bättre täckning på ett snabbt och enkelt sätt.

Vi är nog många som bor utanför den stora staden och har lite dålig täckning på mobilen. Om du liksom jag upplever att samtal ofta bryts, kan det vara ett bra tips att aktivera Wi-Fi-samtal om du inte redan har gjort det.

De flesta operatörer och nyare modeller av mobiler har stöd för samtal över Wi-Fi. Detta är inget som kostar något alls heller!

1. Klicka på luren

2. Klicka på de tre prickarna för att öppna en ny meny. Inringat i rött på bilden nedan.

3. Klicka på Inställningar

4. Här aktiverar du Wi-Fi-samtal

5. Nu kommer du att uppleva en mycket bättre täckning!

Så länge du har 4G eller 5G-täckning kommer samtalet att fortsätta i mobilnätet om du tappar kontakten med Wi-Fi. Det smidiga här är den gränslösa övergången mellan Wi-Fi och 4G/5G. När ett samtal har kopplats upp via Wi-Fi -nätet och användaren rör sig utanför Wi-Fi -nätverkets täckningsområde så tar 4G/5G-nätet över automatiskt utan att samtalet bryts. Däremot kommer samtalet brytas om du bara har 2G- eller 3G-täckning i mobilnätet eftersom 2G och 3G inte stödjer ip-telefoni.